Marihuan neni nebezpecna

Marihuana není nebezpečná


Oblíbený argument rádoby protidrogových expertů o nebezpečné síle dnešní marihuany byl konečně vyvrácen, a to přímo vládními americkými protidrogovými úřady ONDCP a DEA.

Mýtus o extrémně vysokém obsahu THC v dnešní běžně dostupné marihuaně vytvořili před lety vládní protidrogoví odborníci v USA. Tvrdili, že dnešní mládež kouří speciálně šlechtěné konopí, které je desetkrát i více silnější než to, které kdysi kouřili hippies. Ještě před dvěma roky se americké veřejnosti dostalo varování šéfa americké protidrogové administrativy ONDCP Johna Walterse (tzv. "drogového cara" - Drug czar), že od těch idylických dob síla marihuany na dnešním trhu až třicetkrát stoupla. Samozřejmě, že to byl naprostý nesmysl, ale účelem bylo vyděsit rodiče dnešních teenagerů, kteří v mládí k tomuto hnutí patřili a mohli by mít tolerantní postoj k užívání konopí.

Čeští protidrogoví "odborníci" Komorous a Vacek dokonce často neváhali přirovnávat nebezpečnost této vysokoprocentní marihuany k tvrdým drogám, což je z odborného hlediska naprostý nesmysl.

Proto se také heslem této absurdní a manipulativní kampaně stalo emotivní varování: "Tohle není marihuana vašich rodičů!" Podobně jako ostatní nesmyslná a zavádějící tvrzení expertů DEA a dalších amerických vládních protidrogových institucí, byla i tato lež zcela nekriticky převzata našimi protidrogovými "odborníky", např. policejním JUDr. Komorousem nebo (jaksi nevím, jaký titul použít) Vackem.

Uplynuly jen dva roky od těchto velkých prohlášení a úřad pana Walterse dnes říká již něco úplně jiného. Marihuana podle něj měla v roce 2001 průměrnou potenci 5,2% THC, což znamená zvýšení obsahu o pouhá 2% proti vzorkům z roku 1990. Dále uvádí, že koncentrace THC nacházená na přelomu 70. let v neopyleném konopí (sinsemilla) byla kolem 6%, a v roce 2001 byl jeho průměrný obsah kolem 9% THC. Americký protidrogový úřad DEA provedl v letech 1998-2002 průzkum potence 4 603 zabavených vzorků marihuany a zjistil, že jen necelá desetina měla obsah vyšší než 15% a pouze čtyři z nich překročily 25% THC.

Vládní odborníci se při měření potence vzorků marihuany často dopouštěli vážných přehmatů, takže nebylo divu, že někdy byly jejich závěry naprosto zcestné. Činili tak na politickou objednávku, která vyžadovala co nejvíce byť i falešných argumentů proti marihuaně. Původně se do analyzované hmoty započítávaly i stonky, semena a listy rostliny, ale později tito na slovo vzatí "odborníci" analyzovali pouze palice (zralá květenství samičích rostlin). Nebylo tedy nijak překvapivé, že v měřených vzorcích náhle vzrostlo procento THC, ale se skutečným zvýšením obsahu v marihuaně konzumované v USA to nemělo zhola nic společného!

I u nás je dostupná marihuana s vysokým procentem THC, která většinou pochází z indoorového pěstování. Venku pěstované konopí má v našich podmínkách přibližně podobnou potenci jako americký outdoor, tj. kolem 5%. Vzhledem k čím dál tím větší nemožnosti vypěstovat si někde na zahrádce nebo v přírodě pár kytek konopí, vývoj v České republice se ubírá spíše cestou indoorového pěstování. Pod lampami dnes pěstují nejen dealeři, ale i značná část samozásobitelů. Znamená to tedy, že průměrná potence marihuany konzumovaná naší veřejností bude bezpochyby i nadále stoupat. Je však otázkou, zdali je vzrůst potence marihuany na našem trhu skutečně nějakým vážným důvodem ke zneklidnění.

Mnozí odborníci jsou naopak přesvědčeni, že zvýšení koncentrace THC v kouřené hmotě je pro uživatele velmi prospěšné. Vysokoprocentní modely cannabis mívají nižší obsah dehtu než ty slabé. Také vykouřené množství je i při zachování účinné dávky daleko menší, a nevdechuje se tolik škodlivin, jako když kouříme méně kvalitní marihuanu.

Běžný uživatel většinou velmi brzy pochopí, že je třeba tyto vysokoprocentní modely používat s mírou, a rychle se je naučí dávkovat takovým způsobem, aby mu přinesly očekávaný účinek. THC je stále stejné, má sejné psychoaktivní vlastnosti, ať se jedná o látku získanou z 5% outdooru nebo z 20% indoorového modelu, takže je to jen a pouze otázka dávkování.

V případě užívání marihuany pro léčebné účely jsou tyto vysokoprocentní modely dokonce přímo doporučovány, protože jejich kouření je daleko šetrnější k citlivému organismu nemocných než konzumace třeba běžného outdooru.

Nesmyslnost předchozích tvrzení o nebývalé nebezpečnosti dnešní marihuany tedy vyšla konečně najevo, což je velmi dobrá zpráva pro všechny příznivce rozumného přístupu ke konopí. Doufejme jen, že tuto změnu postoje zaznamenají i policejní protidrogoví experti u nás a přestanou tento směšný argument používat. A pokud nejsou spokojeni s tím, že se u nás čím dál tím častěji pěstuje silné indoorové konopí, měli by si uvědomit, že se o to přičinili především oni sami. A že zvýšení procenta THC v marihuaně konzumované českou mládeží, je přímým důsledkem represivní protidrogové politiky tohoto státu.Zdroj: Marihuana není nebezpečná